Χρησιμοποιήστε το παρόν εγχειρίδιο εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε προβλήματα ή έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις.

Υποστηρίζεται το περιεχόμενο της κύριας ενημέρωσης της έκδοσης του λογισμικού των ακουστικών 4.1.0 και νεότερη.

Ενημερώστε την έκδοση λογισμικού των ακουστικών και την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" στην πιο πρόσφατη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:

https://www.sony.net/elesupport/