MDR-ZX750BN

Разположение и функции на частите

Тук са обяснени функциите на бутоните, индикаторите и останалите части от вашите безжични стерео слушалки.
 1. Обръч за главата

 1. Дясна () слушалка

 1. Лява () слушалка

 1. Вградена антена

BLUETOOTH антената е вградена в слушалките.
 1. Знак “N” [Подробности]

 1. Индикатор

Свети в червено или синьо, за да укаже състоянието на слушалките при захранване или комуникация.
 1. Бутон POWER

 1. Бутон NC

Включва или изключва шумопотискащата функция. [Подробности]
При включване на шумопотискащата функция бутонът NC светва.
Натиснете и задръжте бутона NC, за да използвате шумопотискане с изкуствен интелект (AI). [Подробности]
По време на анализиране бутонът NC мига.
 1. Жак INPUT [Подробности]

Свържете музикален плейър или друго устройство към този жак, като използвате предоставения кабел. Пъхнете конектора на музикалния плейър докрай, докато чуете щракване. В противен случай може да не чувате нормално звука.
 1. Бутон RESET [Подробности]

Натиснете бутона с остър предмет, напр. карфица, за да нулирате настройките на слушалките.
 1. Micro-USB порт [Подробности]

Свържете компютър към този порт посредством предоставения micro-USB кабел, за да заредите слушалките.
 1. Стъпков превключвател (/ //)

Управлява различни функции при обаждане [Подробности] и възпроизвеждане [Подробности].
 1. Бутони VOLUME (Сила на звука) +/–

Бутонът + има релефна точка.
 1. Микрофон

По време на обаждане се използват микрофоните от лявата и дясната страна.