MDR-ZX750BN

Съдържание

Първи стъпки

BLUETOOTH

Свързване One-touch (NFC)

Музика

Телефонни обаждания

Многоточкова връзка

Отстраняване на неизправности

Важна информация