MDR-ZX750BN

Зареждане на слушалките

Слушалките са снабдени с презареждаема литиево-йонна батерия, която трябва да се зареди, преди да ги използвате за първи път.

Системни изисквания за зареждане на батерията през USB

Персонален компютър с USB порт и предварително инсталирана някоя от следните операционни системи:

Операционни системи

(ако използвате Windows®)
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 или по-нова версия)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
Windows® XP (Service Pack 3 или по-нова версия)
Home Edition / Professional / Media Center Edition 2004 / Media Center Edition 2005

(ако използвате Macintosh)
Mac OS X (версия 10.3 или по-нова)

Зареждане на слушалките

Включете единия край на предоставения micro-USB кабел към слушалките, а другия – в стартиран компютър.
Уверете се, че конекторът на micro-USB кабела е включен в посоката, указана на илюстрацията по-долу.
Зареждането започва, когато се осъществи връзката между слушалките и компютъра.
Проверете дали индикаторът (червен) ще светне. Зареждането приключва след около 2,5 часа* и индикаторът (червен) изгасва автоматично.
* Времето, необходимо за зареждане на празна батерия до пълния й капацитет
Забележки
 • Използвайте предоставения micro-USB кабел. Възможно е да не можете да заредите слушалките с други кабели.

 • Слушалките не могат да бъдат пуснати и BLUETOOTH функцията и шумопотискащата функция не могат да се използват по време на зареждане.

 • Ако слушалките не се използват по-дълго време, индикаторът (червен) може да не светне, когато включите micro-USB кабела за зареждане на слушалките. В такъв случай не изключвайте micro-USB кабела от слушалките и изчакайте, докато светне индикаторът (червен).

Съвети
 • Ако зареждането започне, докато слушалките са включени, те ще се изключат автоматично.

Внимание
Ако слушалките открият проблем, докато се зарежда батерията, индикаторът (червен) може да изгасне, дори да не е приключило зареждането.
Проверете за следните причини:
 • Околната температура е извън диапазона 5 °C – 35 °C.

 • Има някакъв проблем с батерията.

В такъв случай отново опитайте да заредите, но в посочения температурен диапазон. Ако проблемът не изчезне, свържете се с най-близкия търговец на Sony.
Забележки
 • Ако не сте използвали слушалките по-дълго време, възможно е батерията да се изтощава бързо, но след няколко презареждания издръжливостта й ще се подобри.

 • Дори да не възнамерявате да използвате батерията по-дълго време, зареждайте я до пълния й капацитет на всеки 6 месеца, за да поддържате производителността й.

 • Ако не сте използвали слушалките по-дълго време, възможно е зареждането на батерията да отнеме повече време.

 • Ако животът на вградената презареждаема батерия се скъси наполовина на нормалната продължителност, батерията трябва да се подмени. Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony за подмяна на презареждаемата батерия.

 • Избягвайте излагане на екстремни температури, пряка слънчева светлина, влага, пясък, прах или механични удари. Никога не оставяйте слушалките в автомобил, паркиран на слънце.

 • Ако компютърът влезе в режим на хибернация, докато е свързан към слушалките, зареждането няма да се извърши правилно. Проверете настройката на компютъра преди зареждането. Индикаторът (червен) ще изгасне автоматично дори ако компютърът влезе в режим на хибернация. В такъв случай заредете слушалките отново.

 • Използвайте само предоставения micro-USB кабел, като го свързвате директно към компютъра. Зареждането няма да се извърши правилно, ако става чрез недиректна връзка, напр. чрез USB концентратор.

Време на ползване


Състояние
Прибл. време на ползване (в часове)
ВКЛ. NC
ИЗКЛ. NC
При свързване чрез BLUETOOTH устройство
Време за възпроизвеждане на музика (SBC/AAC)
Макс. 13 часа
Макс. 19 часа
Време за възпроизвеждане на музика (aptX)
Макс. 11 часа
Макс. 17 часа
Време на комуникация
Макс. 10 часа
Макс. 12 часа
Режим на изчакване
Макс. 26 часа
Макс. 150 часа
При използване на предоставения свързващ кабел
Макс. 24 часа
–*

* Ако е включен предоставеният кабел, батерията няма да се използва, докато шумопотискащата функция е изключена.

Посоченото по-горе време може да варира в зависимост от околната температура или условията на ползване.

Проверка на оставащия заряд на батерията

Когато включите слушалките, като натиснете бутона POWER, индикаторът (червен) започва да мига. Можете да проверите оставащия заряд на батерията по броя на премигванията на индикатора (червен).

Индикатор (червен)
Състояние
3 пъти
Пълен заряд
2 пъти
Среден заряд
1 път
Нисък (нужно е зареждане)

Когато батерията е почти празна

Индикаторът свети в червено. Когато зарядът на батерията се изчерпи, слушалките издават звуков сигнал и се изключват автоматично.