MDR-ZX750BN

Стъпки за ползване на функцията BLUETOOTH

За да слушате възпроизвежданата музика или осъществите обаждане чрез смартфон или мобилен телефон с BLUETOOTH, трябва да осъществите BLUETOOTH връзка между слушалките и устройството с BLUETOOTH.
Има 2 начина за установяване на BLUETOOTH връзка:
 • Свързване One-touch (NFC): Можете да свържете слушалките с устройство чрез свързване One-touch, като използвате функцията NFC. [Подробности]

 • Сдвояване на слушалките с устройство с BLUETOOTH, като използвате устройството с BLUETOOTH. [Подробности]

В случай на свързване One-touch можете да изпълните стъпки 1 и 2 по-долу чрез операция с One-touch.

 1. Регистрирайте (сдвоете) слушалките с устройство с BLUETOOTH (смартфон, мобилен телефон и пр.)

 1. Използвайте устройството с BLUETOOTH, за да осъществите BLUETOOTH връзка.

 1. Слушайте музиката, възпроизвеждана на устройството с BLUETOOTH или осъществявате входящи или изходящи обаждания, като ги управлявате от слушалките.


Слушалките поддържат следната версия и профили на BLUETOOTH:
Комуникационна система:
Спецификация BLUETOOTH вер. 3.0
Съвместими BLUETOOTH профили:
 • A2DP (Усъвършенстван аудио разпределителен профил): Предаване или приемане на висококачествено аудио съдържание.

 • AVRCP (Профил за дистанционно управление на аудио-видео): Управление на аудио/видео оборудването; поставяне на пауза, спиране, стартиране на възпроизвеждането и др.

 • HSP (Профил слушалки)*: Говорене по телефон/управление на телефон.

 • HFP (Профил свободни ръце)*: Говорене по телефон/управление на телефон чрез функцията “свободни ръце”.

* Когато използвате смартфон или мобилен телефон с BLUETOOTH, поддържащ както HFP (Профил свободни ръце), така и HSP (Профил слушалки), настройте го на HFP.
Забележки
 • За да може да се използва функцията BLUETOOTH, устройството с BLUETOOTH, което искате да свържете, трябва да има един и същ профил със слушалките. Дори устройството да има същия профил, функциите може да варират в зависимост от спецификациите.

 • Поради характеристиките на безжичната технология BLUETOOTH звукът, който се възпроизвежда на слушалките, се предава с малко закъснение в сравнение със звука, възпроизвеждан на устройството с BLUETOOTH, по време на провеждане на разговор по телефона или слушане на музика.

 • Не използвайте функцията BLUETOOTH на борда на самолет. Радио вълните могат да причинят неизправност на самолета и да доведат до опасни инциденти.