MDR-ZX750BN

Подготовка на смартфона

  1. Изтеглете и инсталирайте приложението “Лесно свързване с NFC” в смартфона си.

Отидете на следния уеб сайт:
Приложението може да не е налично в някои държави и/или региони.

Чрез двуизмерния код:
Използвайте приложение, четящо двуизмерни кодове:
Съвет
  • Ако смартфонът ви разполага с NFC функция, като тази в Android 4.1 или по-късна версия, може да не е необходимо да инсталирате “Лесно свързване с NFC”, за да свързвате слушалките със смартфона само с едно докосване. В такъв случай не е нужно да изпълнявате тази стъпка по-горе. Работата и спецификациите може да се различават от описаните тук. За повече подробности вижте ръководството, предоставено със смартфона.


  1. Настройте смартфона за използване на функцията NFC.

За повече подробности вижте ръководството на смартфона.