MDR-ZX750BN

Свързване със смартфон чрез функции One-touch

Като докоснете слушалките със смартфон, те се включват автоматично и след това преминават към сдвояването и установяване на BLUETOOTH връзка.
  1. Отключете екрана на смартфона.

Ако сте инсталирали приложението “Лесно свързване с NFC” в смартфона, стартирайте “Лесно свързване с NFC”.
  1. Докоснете слушалките със смартфона.

Докоснете смартфона до маркираната със знака “N” част на слушалките.
Вижте ръководството на смартфона за указаното място за докосване.
Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите свързването.