MDR-ZX750BN

Управление на аудио устройството

Ако устройството с BLUETOOTH поддържа AVRCP, можете да го управлявате чрез бутоните на слушалките. Наличните функции може да варират в зависимост от устройството с BLUETOOTH. Вижте ръководството, предоставено с устройството с BLUETOOTH.

Бутони
Функция
  • Натиснете веднъж, докато сте на стоп/пауза, за да започне възпроизвеждането.

  • Натиснете и задръжте за 2 секунди по време на възпроизвеждане, за да го спрете.

  • Натиснете веднъж по време на възпроизвеждане, за да го поставите на пауза.

/
  • Натиснете веднъж, за да прескочите на предишната/следващата песен.

  • Натиснете и задръжте, за да превъртите бързо назад/напред.


Регулиране силата на звука

Натиснете бутона VOLUME +/–. (Бутонът + има релефна точка.)
Забележки
  • Ако условията за комуникация са лоши, устройството с BLUETOOTH може да реагира неправилно на действията на слушалките.

  • Наличните функции може да варират в зависимост от устройството с BLUETOOTH. Ако използвате бутона, представен на илюстрацията по-горе, той може да функционира различно или да не работи изобщо.