MDR-ZX750BN

Използване на слушалките чрез свързване на предоставения кабел

Свързване на кабела при изключени слушалки

Можете да използвате слушалките като обикновени кабелни слушалки. Натиснете и задръжте бутона POWER за повече от 2 секунди, за да включите шумопотискащата функция. Ако свързващият кабел не е включен към слушалките, когато е активирана шумопотискащата функция, слушалките се изключват автоматично.

Свързване на кабела при включени слушалки (при ползване чрез BLUETOOTH връзка)

Състоянието на слушалките варира в зависимост от това, дали е включена, или изключена шумопотискащата функция.
 • Когато използвате шумопотискащата функция
  Можете да използвате слушалките като обикновени кабелни шумопотискащи слушалки. (Захранването не се изключва.)

 • Когато не използвате шумопотискащата функция
  Можете да използвате слушалките като обикновени кабелни слушалки. (Захранването се изключва автоматично.)
  Тези слушалки могат да се зареждат по време на ползване.

Забележки
 • Използвайте само предоставения кабел.

 • Уверете се, че сте включили конектора.

 • Функцията BLUETOOTH е деактивирана.

 • Стъпковият превключвател (///) и бутонът VOLUME +/– не могат да се използват.

 • При получаване на входящо обаждане, в слушалките ще чуете мелодията на звънене. Приемете обаждането от смартфона или мобилния телефон и говорете, като използвате микрофона на телефона. Ще чувате гласа на обаждащия се в слушалките.
  Ако изключите кабела от смартфона или мобилния телефон, можете да говорите, като използвате микрофона и високоговорителя на телефона.