MDR-ZX750BN

Използване на шумопотискащата функция

Ако се използва чрез BLUETOOTH връзка

Ако използвате шумопотискащата функция с BLUETOOTH връзка, шумопотискащата функция автоматично се включва при включване на слушалките.
При включване на шумопотискащата функция бутонът NC светва (зелено).
Шумопотискащият режим е зададен на NC режим “B”. [Подробности]

За изключване на шумопотискащата функция

Натиснете бутона NC. (Бутонът NC изгасва.)
За да включите функцията, отново натиснете бутона NC.

Ако е включен предоставеният кабел

Натиснете и задръжте бутона POWER за около 2 секунди.
При включване на шумопотискащата функция бутонът NC светва (зелено).
Шумопотискащият режим е зададен на NC режим “B”. [Подробности]
Забележка
  • При включване на шумопотискащата функция индикаторът до бутона POWER изгасва.

Съвет
  • Ако използвате шумопотискащата функция с BLUETOOTH връзка, шумопотискащата функция е включена дори при включване на предоставения кабел.

За изключване на шумопотискащата функция

Натиснете и задръжте бутона POWER за около 2 секунди. Захранването и шумопотискащата функция се изключват. (Можете да използвате слушалките като обикновени кабелни слушалки.)

Какво е шумопотискане?

Шумопотискащата схема всъщност улавя външния шум чрез вградени микрофони и подава към устройството еквивалентен, но обратен по фаза потискащ сигнал.
  • Шумопотискащият ефект може да не е ясно изразен в много тиха околна среда или може да се чува известен шум.

  • Шумопотискащият ефект може да варира в зависимост от начина, по който носите устройството.

  • Шумопотискащата функция действа основно при шум с нискочестотен обхват. Въпреки че шумът намалява, той не изчезва напълно.

  • Когато използвате устройството във влак или кола, може да се получи шум в зависимост от пътните условия.

  • Мобилните телефони също могат да причинят интерференция или шум. В такъв случай преместете устройството по-далече от мобилния телефон.

  • Не покривайте микрофоните на слушалките (MIC) с ръце. Шумопотискащата функция може да не работи правилно.