MDR-ZX750BN

Използване на шумопотискане с изкуствен интелект (AI)

Шумопотискане с изкуствен интелект (AI) е полезна функция, която автоматично избира някой от шумопотискащите режими. Тази функция осигурява най-ефективния шумопотискащ режим, като веднага анализира компонентите на околния шум.

Настройване на шумопотискащата функция

Когато устройството е включено, натиснете и задръжте бутона NC, докато от слушалките не се чуе звуков сигнал. Устройството започва да анализира компонентите на околния шум (в продължение на около 3 сек.).
По време на анализа силата на звука от слушалките се намалява и бутонът NC (зелено) мига.
След приключване на анализа автоматично се избира най-ефективният шумопотискащ режим и силата на звука от слушалките се връща на нормалното си ниво.

Видове шумопотискащи режими


NC режим A
Намалява шума, съдържащ много звуци със средна и ниска честота. Шумът от околната среда се намалява много ефективно.
NC режим B
Намалява шума, съдържащ много звуци със супер ниска честота. Например фонов шум, който се чува предимно в автобус или влак, се намалява много ефективно.
NC режим C
Намалява звука от относително тихи звуци или звуци с голям честотен диапазон. Фонов шум, срещащ се основно в офис среда (компютър, копирна машина и др.), се намалява много ефективно.

Забележка
  • Шумопотискащият режим е зададен на NC режим “B”, когато:

  • шумопотискащата функция се изключи и после се включи отново;

  • когато слушалките се изключат и после се включат отново.