MDR-ZX750BN

Приемане на обаждане

 1. Свържете слушалките с устройство с BLUETOOTH предварително.

 1. При обаждане натиснете бутона на слушалките и приемете обаждането.


Можете да приемете обаждане по същия начин, когато някой ви се обади, докато слушате музика.
Музиката спира, докато говорите, и тръгва отново автоматично след приключване на обаждането.
Мелодията на звънене се различава по следния начин в зависимост от смартфона или мобилния телефон:
 • мелодията, зададена на слушалките

 • мелодията, зададена на смартфона или мобилния телефон

 • мелодията, зададена само на смартфона или мобилния телефон за BLUETOOTH връзка

Забележки
 • Ако получите обаждане чрез смартфона или мобилния телефон, някои смартфони или мобилни телефони може имат зададен приоритет за използване на телефонния апарат. При HFP връзка говорете чрез слушалките, като натиснете бутона на слушалките за около 2 секунди или като използвате смартфона или мобилния телефон. За повече подробности вижте ръководството, предоставено със смартфона или мобилния телефон.

 • При някои устройства с BLUETOOTH музиката може да не тръгне автоматично след приключване на обаждането.

Регулиране силата на звука

Натиснете бутона VOLUME +/–.
Съвети
 • Не можете да регулирате силата на звука, когато не говорите.

 • Силата на звука за обажданията и слушането на музика могат да се регулират независимо едно от друго. Дори ако промените силата на звука, докато се възпроизвежда музика, звукът за обажданията не се променя.

За прекратяване на обаждането

Натиснете бутона на слушалките.

След ползване

 1. Прекъснете BLUETOOTH връзката от смартфона или мобилния телефон.

 1. Натиснете и задръжте бутона POWER на слушалките за около 2 секунди.

Индикаторът (син) изгасва и слушалките се изключват.