MDR-ZX750BN

Управление на смартфона или мобилния телефон

Наличните функции може да варират в зависимост от профила, поддържан от смартфона или мобилния телефон с BLUETOOTH. Дори телефонът да има същия профил, функциите може да варират в зависимост от спецификациите. За повече подробности вижте ръководството, предоставено със смартфона или мобилния телефон.

Поддържан профил: HFP


Състояние
Бутон
Изходящо обаждане
  • Натиснете веднъж, за да отмените изходящото обаждане.

  • Натиснете за около 2 секунди, за да смените обаждащото се устройство, като избирате между слушалките и смартфона или мобилния телефон.

Входящо обаждане
  • Натиснете веднъж, за да отговорите на обаждането.

  • Натиснете за около 2 секунди, за да откажете обаждането.

По време на обаждане
  • Натиснете веднъж, за да прекратите обаждането.

  • Натиснете за около 2 секунди, за да смените обаждащото се устройство, като избирате между слушалките и смартфона или мобилния телефон.


Поддържан профил: HSP


Състояние
Бутон
Изходящо обаждане
  • Натиснете веднъж, за да отмените изходящото обаждане.*

Входящо обаждане
  • Натиснете веднъж, за да отговорите на обаждането.

По време на обаждане
  • Натиснете веднъж, за да прекратите обаждането.*


* Някои устройства може да не поддържат тази функция.