MDR-ZX750BN

Свързване на слушалките с музикален плейър и смартфон (мобилен телефон)

За да се обаждате, като използвате смартфона или мобилния телефон с BLUETOOTH, докато слушате музика, възпроизвеждана на друг музикален плейър, съвместим с BLUETOOTH, слушалките трябва да са свързани с всяко от устройствата чрез BLUETOOTH връзка.
  1. Сдвоете слушалките съответно с устройствата с BLUETOOTH.

  1. Осъществете A2DP BLUETOOTH връзка между слушалките и музикален плейър с BLUETOOTH.

  1. Осъществете HFP или HSP BLUETOOTH връзка между слушалките и смартфона или мобилния телефон с BLUETOOTH.

Забележка
  • Ако вече сте свързали устройството с BLUETOOTH, тогава HFP или HSP връзката се осъществява автоматично, когато включите слушалките. Същевременно A2DP връзката също може да се осъществи автоматично. Ако това се случи, изключете слушалките от смартфона или мобилния телефон, след като сте използвали телефона, после отново свържете устройствата, като повторите действието от стъпка 2.

За обаждане по време на възпроизвеждане

Осъществете телефонно обаждане чрез смартфона или мобилния телефон.
Ако в слушалките не чуете звука от набиране, превключете обаждащото се устройство към слушалките, като използвате смартфона или мобилния телефон. При HFP връзка това става, като натиснете бутона на слушалките за около 2 секунди.

За приемане на обаждане

При получаване на входящо обаждане, възпроизвеждането на музиката спира на пауза, а в слушалките се чува мелодията на звънене.
Натиснете бутона на слушалките и говорете, като използвате микрофона.
За прекратяване на обаждането натиснете бутона на слушалките, за да превключите обратно към възпроизвеждането на музика.
Забележка
  • Когато не се чува мелодия на звънене, дори при получаване на входящо обаждане, спрете възпроизвеждането на музиката. При звънене натиснете бутона и говорете.

За прекъсване на обаждането

Натиснете бутона на слушалките, за да превключите обратно към възпроизвеждането на музика.
Свързана тема