MDR-ZX750BN

Свързване на слушалките с 2 смартфона с Android

Когато свържете слушалките със смартфон, обикновено функцията за възпроизвеждане на музика и функцията за телефонни обаждания се свързват автоматично. За да осъществите многоточкова връзка с 2 отделни смартфона (един за слушане на музика и друг за провеждане на телефонни разговори), променете настройките на смартфоните така, че само една от функциите да е свързана със съответния смартфон.
  1. Сдвоете слушалките съответно и с двата смартфона.

  1. Използвайте единия от смартфоните, за да осъществите BLUETOOTH връзка със слушалките.

  1. На смартфона, който е свързан към слушалките, премахнете отметката или от [Phone audio] (HFP), или от [Media audio] (A2DP).

Например: За да свържете само “Media audio” (A2DP)
Докоснете [Settings] [Bluetooth] иконата за настройка, разположена до [MDR-ZX750BN].
На екрана [Paired Bluetooth device] премахнете отметката за [Phone audio].
  1. Прекратете BLUETOOTH връзката на смартфона.

  1. Използвайте другия смартфон, за да установите BLUETOOTH връзка със слушалките.

  1. По същия начин премахнете отметката от функцията, която не сте деактивирали в стъпка 3.

  1. Използвайте първия смартфон, за да установите отново BLUETOOTH връзка.

И двата смартфона са свързани със слушалките, но за всеки е активирана само по една функция.

За обаждане по време на възпроизвеждане

Проведете разговор, като използвате смартфона, който е свързан за телефонни разговори.
Ако в слушалките не чуете звука от набиране, превключете обаждащото се устройство към слушалките, като използвате смартфона или мобилния телефон. При HFP връзка това става, като натиснете бутона на слушалките за около 2 секунди.

За приемане на обаждане

При получаване на входящо обаждане, възпроизвеждането на музиката спира на пауза, а в слушалките се чува мелодията на звънене.
Натиснете бутона на слушалките и говорете, като използвате микрофона.
За прекратяване на обаждането натиснете бутона на слушалките, за да превключите обратно към възпроизвеждането на музика.
Забележка
  • Когато не се чува мелодия на звънене, дори при получаване на входящо обаждане, спрете възпроизвеждането на музиката. При звънене натиснете бутона и говорете.

За прекъсване на обаждането

Натиснете бутона на слушалките, за да превключите обратно към възпроизвеждането на музика.
Свързана тема