MDR-ZX750BN

Свързване One-touch (NFC)

  • Не може да се осъществи свързване One-touch.

  • Ако смартфонът е в калъф, възможно е слушалките да не реагират на докосването. Извадете смартфона от калъфа.

  • Ако смартфонът не вибрира, стартирайте приложението и преместете смартфона по-близо до знака “N” на слушалките.

  • В зависимост от използвания смартфон или мобилен телефон, NFC чувствителността може да не е достатъчно силна, за да се свържат слушалките само с едно докосване (свързване One-touch). В такъв случай следвайте действията, описани в “Сдвояване и свързване със смартфон с Android”.

  • Не можете да установите свързване One-touch, докато се зарежда батерията, тъй като слушалките не могат да се включат. Първо приключете със зареждането, а след това осъществете свързване One-touch.

  • Не можете да установите свързване One-touch, тъй като слушалките не могат да се включат, докато са свързани към жак INPUT. Извадете свързващия кабел от слушалките.