MDR-ZX750BN

Музика

 • Няма звук

 • Проверете дали слушалките и устройството с BLUETOOTH са включени.

 • Няма осъществена A2DP BLUETOOTH връзка между слушалките и устройството с BLUETOOTH. Използвайте устройството с BLUETOOTH и осъществете A2DP BLUETOOTH връзка.

 • Проверете дали се възпроизвежда музика на устройството с BLUETOOTH.

 • Проверете дали силата на звука на слушалките не е зададена на твърде ниско ниво.

 • Увеличете звука на свързаното устройство, ако е необходимо.

 • Отново извършете сдвояване на слушалките с устройството с BLUETOOTH.

 • Ниско ниво на звука

 • Увеличете звука на слушалките.

 • Увеличете звука на свързаното устройство, ако е необходимо.

 • Ниско качество на звука

 • Използвайте устройството с BLUETOOTH и превключете BLUETOOTH връзката на A2DP (Усъвършенстван аудио разпределителен профил), когато е зададен HFP (Профил свободни ръце) или HSP (Профил слушалки).

 • Ако вече сте свързали това устройство с BLUETOOTH, само HFP/HSP BLUETOOTH връзка може да се осъществи, когато са включени слушалките. Ако стане така, използвайте устройството с BLUETOOTH и осъществете A2DP BLUETOOTH връзка.

 • Звукът често прескача по време на възпроизвеждане.

 • Настройте слушалките на режим “Приоритет на стабилна връзка”.

 • Действието на шумопотискащата функция е недостатъчно

 • Уверете се, че шумопотискащата функция е включена (бутонът NC светва).

 • Регулирайте положението на наушниците така, че да паснат върху ушите ви.

 • Шумопотискащата функция е ефективна при нискочестотни звукови диапазони, като самолети, влакове, офиси (близо до климатични инсталации и пр.), и не е ефективна при високочестотни звукови диапазони, като напр. човешки гласове.