MDR-ZX750BN

Телефонни обаждания

  • Не се чува гласът на обаждащия се.

  • Проверете дали слушалките и смартфонът или мобилният телефон с BLUETOOTH са включени.

  • Проверете връзката между слушалките и смартфона или мобилния телефон с BLUETOOTH. Използвайте смартфона или мобилния телефон и отново осъществете BLUETOOTH връзка (HFP или HSP).

  • Проверете дали изходът на смартфона или мобилния телефон с BLUETOOTH е настроен за слушалките.

  • Проверете дали силата на звука на слушалките не е зададена на твърде ниско ниво.

  • Увеличете силата на звука на смартфона или мобилния телефон с BLUETOOTH, ако е необходимо.

  • Ако слушате музика, като използвате слушалките, спрете възпроизвеждането, натиснете бутона на слушалките и говорете.

  • Слаб звук от обаждащия се

  • Увеличете звука на слушалките.

  • Увеличете силата на звука на смартфона или мобилния телефон с BLUETOOTH, ако е необходимо.