MDR-ZX750BN

Лиценз и известие за търговски марки

  • Писменият знак BLUETOOTH и логото са притежание на Bluetooth SIG, Inc. и използването на тези знаци от Sony Corporation е по силата на лиценз.

  • N Mark е търговска марка или регистрирана търговска марка на NFC Forum, Inc. в Съединените щати и в други държави.

  • Android е търговска марка на Google Inc.

  • iPhone е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други държави.

  • Microsoft, Windows и Windows Vista са запазени или търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените американски щати и/или други страни.

  • Macintosh и Mac OS са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни.

  • Марката aptX® и логото на aptX са търговски марки на CSR plc или друга компания от групата и може да са регистрирани по една или повече юрисдикции.

  • Другите търговски марки и имена принадлежат на съответните им собственици.