Батерии

Относно батерията

 • Избягвайте грубо третиране, разглобяване, модифициране, механични сътресения или удари, например с чук, изпускане или стъпване върху батерията.

 • Не използвайте деформирана или повредена батерия.

 • Не смесвайте използвана батерия с нова батерия или различни типове батерии.

 • Извадете батериите от фотоапарата, когато не работите с него за дълго време, или когато батериите са напълно изтощени.

Относно оставащия заряд

A: Висок
B: Нисък
 • Индикатор за оставащия заряд се показва на екрана.

 • Отнема около минута, докато се появи правилната индикация за оставащия заряд.

 • При определени обстоятелства индикаторът за оставащ заряд може да не отчита коректно.

 • Когато [Power Save] е зададено на [Standard] или [Max], ако не използвате фотоапарата за известен период от време, докато е включен, екранът потъмнява и фотоапаратът се изключва автоматично. (Функция за автоматично изключване)

Батерии, които можете и не можете да използвате с фотоапарата

В таблицата по-долу указва батериите, които могат да се използват, а указва тези, които не могат.

Тип на батериите
В комплекта
Не са включени в комплекта
LR6 (размер AA) алкални батерии*
HR 15/51: HR6 (размер AA) никел-метал-хидридни батерии*
Литиеви батерии
Магнезиеви батерии
Ni-Cd батерии

* Преди да използвате батериите, прочетете следните предпазни мерки за всеки тип батерия.

 • Никел-метал-хидридните батерии могат да се зареждат чрез зарядно устройство (продава се отделно).

 • Относно неподдържаните типове батерии – не може да се гарантира продуктивност при работа, ако напрежението падне или възникнат други проблеми поради естеството на батерията.

Относно алкалните батерии (включени в комплекта)

 • Алкалните батерии не могат да бъдат презареждани.

 • Алкалните батерии имат по-кратък живот спрямо никел-метал-хидридните батерии. Поради тази причина захранването може да се изключи дори и индикаторът за оставащ заряд да показва, че остава достатъчно живот на батерията.

 • Работните характеристики на батерията са различни в зависимост от производителя и типа батерия, в някои случаи животът на батерията може да е значително по-кратък. Това важи особено при ниски температури и може да не можете да снимате при температури под 5°C (41°F).

 • Не смесвайте нови и стари батерии.

 • Индикаторът за оставащ заряд може да не показва правилната информация, когато се използват алкални батерии.

 • Поради характеристиките на алкалните батерии има голяма разлика между наличното време за снимане и наличното време за възпроизвеждане. Поради тази причина фотоапаратът може да се изключи с издаден напред обектив, когато променяте режима на снимане. В този случай сменете батериите с нови. Използването на никел-метал-хидридни батерии ви позволява да снимате за по-дълги периоди от време.

Относно никел-метал-хидридните батерии (продават се отделно)

 • Не отлепяйте външните уплътнения и не повреждайте батериите. Никога не използвайте батерии с частично или напълно премахнати уплътнения, нито батерии, които са нацепени по какъвто и да е начин. Това може да причини протичане, избухване или загряване на батерията и може да доведе до опарване или нараняване. Това може да причини неизправност в зарядното устройство.

 • Не носете или съхранявайте никел-метал-хидридните батерии с метални обекти. Металните обекти може да свържат накъсо полюсите + и –, причинявайки риск от прегряване или пожар.

 • Ако полюсите на никел-метал-хидридните батерии са замърсени, батериите може да не се заредят правилно. Почистете ги със суха кърпа.

 • Към момента на покупката или когато никел-метал-хидридните батерии не са използвани за дълъг период от време, може да не са заредени напълно. Това е типично за този тип батерия и не е неизправност. Ако това се случи, неколкократното изразходване на батериите докрай и после презареждането им би трябвало да коригира проблема.

 • Ако презаредите никел-метал-хидридните батерии преди напълно да сте изразходили съществуващия заряд, предупреждението за слаба батерия може да се покаже по-рано от очакваното. Това се нарича „ефект от паметта“*. Ако възникне този проблем, зареждането на батериите само след изразходването на съществуващия заряд ще го коригира.

* „Ефект от паметта” – ситуацията, в която капацитетът на батерията е временно намален.
 • За да изразходите напълно батериите, поставете фотоапарата в режим на слайдшоу и го оставете така, докато батериите се изразходят.

 • Не смесвайте нови и използвани батерии.

 • Не излагайте батерията на вода. Батерията не е водоустойчива.