Списък със съдържание

Преди употреба

Потвърждаване на начина на работа

Снимане

Преглеждане

Полезни функции за снимане

Полезни функции за преглеждане

Промяна на настройки

Преглеждане на изображения на телевизор

Използване с компютъра

Отпечатване

Отстраняване на неизправности

Предпазни мерки/Относно този фотоапарат