Карта с памет

Карта с памет


Карта с памет
Споменаване в ръководството за потребителя
Memory Stick XC-HG Duo
„Memory Stick Duo” носител
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Duo
Memory Stick Micro (M2)
„Memory Stick Micro“ носител
Memory Stick Micro (Mark2)
SD карта с памет
SD карта
SDHC карта с памет
SDXC карта с памет
microSD карта с памет
microSD карта с памет
microSDHC карта с памет
microSDXC карта с памет

 • Следните продукти са изпробвани и доказано работят с фотоапарата.

 • „Memory Stick Duo” носител: до 64 GB

 • „Memory Stick Micro“ носител: до 16 GB

 • SD карта: до 64 GB

 • microSD карта с памет: до 64 GB

 • Когато записвате видеоклипове, се препоръчва да използвате следните карти с памет:

 • (Mark2) („Memory Stick PRO Duo” носител)

 • („Memory Stick PRO-HG Duo” носител)

 • (Mark2) („Memory Stick Micro” носител)

 • („Memory Stick XC-HG Duo” носител)

 • SD карта (Клас 4 или по-бърз)

 • microSD карта с памет (Клас 4 или по-бърз)

Забележки
 • За да подсигурите стабилна работа на картата с памет, препоръчваме да използвате фотоапарата, за да форматирате картата с памет, която се използва за първи път с този фотоапарат. Имайте предвид, че форматирането ще изтрие всички данни, записани на картата с памет. Данните не могат да бъдат възстановени. Архивирайте важните данни на компютър или на друго местоположение за съхранение.

 • Не е гарантирана работата с този фотоапарат на карта с памет, форматирана чрез компютър.

 • Скоростите на четене/писане се различават в зависимост от комбинацията между картата с памет и използваното оборудване.

 • Данните може да са повредени в следните случаи:

 • Когато картата с памет се извади или фотоапаратът се изключи по време на операции за четене или писане

 • Когато картата с памет се използва на места, които подлежат на статично електричество или електрически шум

 • Препоръчваме архивирането на важни данни.

 • Не поставяйте етикет върху самата карта с памет, нито върху адаптер за карта с памет.

 • Не докосвайте контактните пластини на картата с памет с ръка или с метален обект.

 • Не удряйте, огъвайте или изпускайте картата с памет.

 • Не разглобявайте и модифицирайте картата с памет.

 • Не излагайте картата с памет на вода.

 • Не оставяйте картата с памет в досега на малки деца. Може случайно да я погълнат.

 • Поставете карта с памет, която съвпада с размера на слота за карта с памет. В противен случай ще се причини неизправност.

 • Не използвайте и съхранявайте картата с памет при следните условия:

 • На места с висока температура като в горещото купе на паркиран на слънце автомобил

 • На места, изложени на директна слънчева светлина

 • На влажни места или места с налични разяждащи вещества

Забележка относно използването на адаптер за карта с памет (продава се отделно)

 • Когато поставите карта с памет в адаптер за карта с памет, уверете се, че картата с памет е поставена с правилната ориентация и я вкарайте докрай. Неправилното поставяне може да причини неизправност.

 • Когато използвате „Memory Stick Micro” носител или microSD карта с памет, първо се уверете, че сте го поставили в специализирания адаптер за карта с памет.

„Memory Stick“ носител

Типовете „Memory Stick Duo” носители, които могат да бъдат използвани с фотоапарата, са описани в таблицата по-долу. Правилната работа обаче не може да бъде гарантирана за всички функции на „Memory Stick Duo” носител.

Тип „Memory Stick“ носител
Запис / Възпроизвеждане
Memory Stick XC-HG Duo
*2*3*4
Memory Stick Duo (без MagicGate)
*1
Memory Stick Duo (с MagicGate)
*2
MagicGate Memory Stick Duo
*1*2
Memory Stick PRO Duo
*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
*2*3*4
Memory Stick Micro (M2)
*2
Memory Stick Micro (Mark2)
*2*3

*1 Високоскоростното прехвърляне на данни, използвайки паралелен интерфейс, не се поддържа.
*2 „Memory Stick Duo” носител, „MagicGate Memory Stick Duo” носител, „Memory Stick PRO Duo” носител, „Memory Stick PRO-HG Duo” носител, „Memory Stick XC-HG Duo” носител, „Memory Stick Micro” носител и „Memory Stick Micro” (Mark2) носител са оборудвани с функциите на MagicGate. MagicGate е технология за защита на авторското право, която използва технология за кодиране. Записването/възпроизвеждането на данни, което изисква функциите на MagicGate, не може да бъде извършено с този фотоапарат.
*3 Видеоклипове с размер [1280x720] могат да бъдат записвани.
*4 Този фотоапарат не поддържа 8-битово паралелно прехвърляне на данни. Изпълнява същото 4-битово паралелно прехвърляне на данни като „Memory Stick PRO Duo” носител.

Когато използвате „Memory Stick Duo” носител със слот за “Memory Stick” носител със стандартен размер

Можете да използвате „Memory Stick Duo” носител като го поставите в адаптера за „Memory Stick Duo” носител (продава се отделно).
Адаптер за „Memory Stick Duo” носител

Забележки относно използването на „Memory Stick Micro” носител (продава се отделно)

 • Този продукт е съвместим с „Memory Stick Micro” носител („M2”). „M2” е съкратена форма на „Memory Stick Micro” носител.

 • За да използвате „Memory Stick Micro” с този фотоапарат, поставете „Memory Stick Micro” носителя в „M2” адаптер най-много с двоен размер. Ако поставите „Memory Stick Micro” носител във фотоапарата без „M2” адаптер най-много с двоен размер, може да не успеете да го извадите от фотоапарата.

 • Не оставяйте „Memory Stick Micro” носител в зона, която може да бъде достигната от малки деца. Може случайно да я погълнат.