При почистване

Почистване на обектива и светкавицата

Избършете обектива и светкавицата с мека кърпа, за да премахнете отпечатъци от пръсти, прах и др.

Почистване на светкавицата

Почистете повърхността на светкавицата преди употреба. Топлината от излъчването на светкавицата може да предизвика димене или горене на замърсяванията от повърхността на светкавицата. Избършете повърхността на светкавицата с мека кърпа, за да премахнете замърсяванията, праха и т.н.

Почистване на повърхността на фотоапарата

Почиствайте повърхността на фотоапарата с мек, леко навлажнен плат и я избърсвайте със сух плат. За да предотвратите повреда на покритието или корпуса:
  • Не излагайте фотоапарата на химикали като разредител, бензен, спирт, мокри кърпички, препарати против насекоми, слънцезащитни лосиони или инсектициди.

  • Не докосвайте фотоапарата, ако имате по ръцете си каквото и да е от горепосочените.

  • Не оставяйте фотоапарата в контакт с гума или винил за дълго време.