Брой неподвижни изображения

Броят неподвижни изображения може да варира в зависимост от условията на снимане и картата с памет.
(Мерни единици: Изображения)

Размер
Вътрешна памет
Карта с памет, форматирана с този фотоапарат
Прибл. 55 MB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
20M
5
265
530
1050
2100
4300
8500
10M
12
400
800
1600
3200
6400
12000
5M
17
580
1150
2300
4650
9300
18600
VGA
350
11500
23500
47000
94000
185000
370000
16:9(15M)
7
330
660
1300
2600
5250
10000
16:9(2M)
54
1800
3650
7300
14500
29000
58000

Забележки
  • Когато броят на оставащите за снимане изображения е по-голям от 99,999, се показва индикаторът „>99999”.

  • Когато изображение, заснето с други фотоапарати, се възпроизведе с този фотоапарат, изображението може да не се покаже в реалния си размер.