Време за запис на видеоклипове

Таблицата по-долу показва приблизителните максимални времена на запис. Това са общите времена на всички файлове с видеоклипове. Записваемото време може да варира в зависимост от условията на снимане и картата с памет.
(ч. (час), мин. (минута), сек. (секунда)

Качество/Размер
Вътрешна памет
Карта с памет, форматирана с този фотоапарат
Прибл. 55 MB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
1280x720 (Fine)
25 мин.
(15 мин.)
50 мин.
(30 мин.)
1 ч. 45 мин.
(1 ч. 15 мин.)
3 ч. 40 мин.
(2 ч. 35 мин.)
7 ч. 20 мин.
(5 ч. 15 мин.)
14 ч. 40 мин.
(10 ч. 35 мин.)
1280x720(Standard)
35 мин.
(30 мин.)
1 ч. 10 мин.
(1 ч.)
2 ч. 20 мин.
(2 ч.)
4 ч. 40 мин.
(4 ч. 5 мин.)
9 ч. 25 мин.
(8 ч. 10 мин.)
18 ч. 50 мин.
(16 ч. 20 мин.)
VGA
2 мин.
(1 мин. 30 сек.)
1 ч. 5 мин.
(1 ч.)
2 ч. 15 мин.
(2 ч.)
4 ч. 40 мин.
(4 ч. 5 мин.)
9 ч. 20 мин.
(8 ч. 10 мин.)
18 ч. 45 мин.
(16 ч. 20 мин.)
37 ч. 30 мин.
(32 ч. 45 мин.)

Цифрата в () показва минималното време за запис.
Непрекъснатото снимане е възможно за приблизително 29 минути (ограничено от спецификацията на продукта). За видеоклипове с размер [1280x720(Fine)] непрекъснатото снимане е възможно за приблизително 15 минути (ограничено от размер на файла от 2 GB).
Забележки
  • Времето за запис на видеоклипове варира, защото фотоапаратът е оборудван с функция VBR (променлива побитова скорост), която автоматично регулира качеството на изображението в зависимост от сцената за снимане.
    Когато записвате бързодвижещ се обект, изображението е по-ясно, но времето за запис е по-кратко, понеже за запис се изисква повече памет.
    Времето за запис също варира в зависимост от условията на снимане, от обекта или от настройките на качество/размер на изображението.

  • Когато размерът на видеоклиповете е [1280x720(Fine)] или [1280x720(Standard)], не можете да записвате видеоклипове във вътрешната памет.