Лиценз

Забележки за лиценза

Този фотоапарат се доставя със софтуер, който се използва на базата на лицензионните споразумения със собствениците на софтуера. Според молбата на собствениците на авторските права на тези софтуерни програми, имаме задължението да ви информираме за следното. Прочетете следващите раздели.
Лицензите (на английски) са записани във вътрешната памет на фотоапарата ви. Установете връзка тип Mass Storage между фотоапарата и компютър, за да прочетете лицензите в папка „PMHOME” – „LICENSE”.

ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СЪГЛАСНО ЛИЦЕНЗА AVC PATENT PORTFOLIO ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛ ИЛИ ДРУГИ УПОТРЕБИ, ОТ КОИТО НЕ ПОЛУЧАВА ПЛАЩАНЕ ЗА
(i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТ AVC („AVC VIDEO”)
И/ИЛИ
(ii) ДЕКОДИРАНЕ НА AVC ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО Е КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ, ЗАНИМАВАЩ СЕ С ЛИЧНА ДЕЙНОСТ И/ИЛИ Е ПРИДОБИТО ОТ ДОСТАВЧИК НА ВИДЕОПРОДУКТИ, ЛИЦЕНЗИРАН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА AVC ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ.
НЕ СЕ ДАВА ИЛИ ПОДРАЗБИРА ЛИЦЕНЗ ЗА НИКАКВА ДРУГА УПОТРЕБА.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ОТ MPEG LA, L.L.C. ВИЖТЕ

Относно приложения GNU GPL/LGPL софтуер

Софтуерът, който подлежи на следния GNU General Public лиценз (наричан занапред „GPL“) или GNU Lesser General Public лиценз (наричан занапред „LGPL“), е включен към фотоапарата.
Това ви информира, че имате право да осъществявате достъп, да променяте и разпространявате изходния код за тези софтуерни програми при условията на приложения GPL/LGPL лиценз.
Изходният код е достъпен в интернет. За да го изтеглите, посетете следния URL (адрес).
Бихме предпочели да не се свързвате с нас относно съдържанието на кода на източника.

Лицензите (на английски) са записани във вътрешната памет на фотоапарата ви. Установете връзка тип Mass Storage между фотоапарата и компютър, за да прочетете лицензите в папка „PMHOME” – „LICENSE”.

Относно лиценза на „Music Transfer”

Технологията за аудио кодиране и патентите за MPEG Layer-3 са лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.