Търговски марки

  • Следните марки са регистрирани търговски марки на Sony Corporation.
    , „Cyber-shot”, „Memory Stick”, , „Memory Stick PRO”, , „Memory Stick Duo”, , „Memory Stick PRO Duo”, , „Memory Stick PRO-HG Duo”, , „Memory Stick XC-HG Duo”, , „Memory Stick Micro”, „MagicGate”, , „PlayMemories Home”, „PlayMemories Online”

  • Microsoft, Windows, DirectX и Windows Vista са или регистрирани търговски марки, или търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или в други държави.

  • Mac и Mac OS са търговски марки или регистрирани търговски марки на Apple Inc.

  • Intel, Pentium и Intel Core са търговски марки или регистрирани търговски марки на Intel Corporation.

  • Логотипът на SDXC е търговска марка на SD-3C, LLC.

  • Eye-Fi е търговска марка на Eye-Fi, Inc.

  • Освен това имената на системи и продукти, използвани в това ръководство, като цяло са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им разработчици или производители. Въпреки това марките ™ и ® не са използвани във всички случаи в това ръководство.