Seznam vsebine

Pred uporabo

Potrjevanje načina upravljanja

Zajemanje posnetkov

Pregledovanje

Uporabne funkcije fotografiranja

Uporabne funkcije pregledovanja

Sprememba nastavitev

Pregledovanje fotografij in filmov na televizorju

Uporaba z računalnikom

Tiskanje

Odpravljanje težav

Previdnostni ukrepi/Informacije o fotoaparatu