Digitalni fotoaparatDSC-H400

Otklanjanje problema

Ako ste naišli na poteškoće

Ako ste naišli na poteškoće

Otklanjanje problema

Komplet baterija i napajanje

Snimanje fotografija/filmova

Prikaz slika

Računala

Memorijska kartica

Interna memorija

Ispis

Ostalo

Indikatori i poruke upozorenja

Indikatori i poruke upozorenja

Situacije s kojima ovaj fotoaparat ima poteškoća

Situacije s kojima ovaj fotoaparat ima poteškoća