Цифров фотоапарат DSC-HX400/HX400V

Използвайте това ръководство, ако срещнете проблеми или имате въпроси относно продукта.