Digitalni fotoaparat DSC-HX400/HX400V

Način korišćenja

Pre korišćenja

Nazivi delova

Ikone i indikatori

Korišćenje trake

Prilagođavanje tražila

Vodič u fotoaparatu

Potvrđivanje podešavanja za upravljanje fotoaparatom

Potvrđivanje podešavanja za upravljanje fotoaparatom

Snimanje

Snimanje fotografija/filmova

Biranje režima snimanja

Korišćenje funkcija za snimanje

Korišćenje zuma

Korišćenje blica

Biranje režima prikaza na ekranu

Biranje veličine fotografije/kvaliteta slike

Prilagođavanje fokusa

Prilagođavanje ekspozicije

Biranje režima okidanja (Neprekidno snimanje/Odloženo okidanje)

Biranje ISO osetljivosti

Korekcija svetline ili kontrasta

Prilagođavanje tonova boja

Biranje režima efekta

Snimanje filmova

Prilagođavanje funkcija za snimanje radi lakšeg korišćenja

Podešavanje ostalih funkcija fotoaparata

Pregledanje

Pregledanje fotografija

Brisanje slika

Reprodukcija filmova

Pregledanje panoramskih slika

Štampanje

Korišćenje funkcija za pregledanje

Pregledanje slika na TV-u

Menjanje postavki

Meni sa podešavanjima

Korišćenje Wi-Fi funkcija

Povezivanje fotoaparata sa pametnim telefonom

Upravljanje fotoaparatom pomoću pametnog telefona

Prenos slika na pametni telefon

Prenos slika na računar

Prenos slika na TV

Menjanje postavki Wi-Fi funkcija

Dodavanje aplikacija u fotoaparat

PlayMemories Camera Apps

Instaliranje aplikacija

Pokretanje aplikacija

Upravljanje aplikacijama

Pregledanje na računaru

Preporučeno računarsko okruženje

Korišćenje softvera

Povezivanje fotoaparata sa računarom

Kreiranje filmskog diska

Mere opreza/Ovaj proizvod

Mere opreza

Čišćenje fotoaparata

Broj fotografija koje je moguće snimiti i vreme za snimanje filmova

Korišćenje fotoaparata širom sveta

Ostale informacije

Zaštićeni znakovi