Digitálny fotoaparátDSC-QX10/QX100

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania fotoaparátu, použite túto Príručku pomoci.

Ďalšie informácie o aplikácii PlayMemories Mobile nájdete na nasledujúcej webovej stránke.

http://www.sony.net/pmm/