Digitalni fotoaparatDSC-QX10/QX100

Povezivanje fotoaparata i Android pametnog telefona na kojem je omogućen NFC putem Wi-Fi veze

Povezivanje fotoaparata i Android pametnog telefona jednim dodirom pomoću funkcije NFC.

 1. Uključite napajanje fotoaparata.

  A: Dugme za napajanje

 2. Izaberite [Settings] na pametnom telefonu, zatim izaberite [More…] i proverite da li je funkcija [NFC] omogućena.
 3. Dodirnite oznakom N na pametnom telefonu oznaku na fotoaparatu.

  Kada je fotoaparat uključen: Nastavite da držite pametni telefon uz fotoaparat (jednu do dve sekunde) i ne pomerajte ga dok se ne pokrene aplikacija „PlayMemories Mobile“.

  Kada je fotoaparat isključen: Nastavite da držite pametni telefon uz fotoaparat i ne pomerajte ga dok se objektiv fotoaparata ne izvuče.

Napomena

 • Unapred isključite režim mirovanja i funkciju za zaključavanje ekrana na pametnom telefonu.
 • Ako na pametnom telefonu nema oznake N, pogledajte priručnik za pametni telefon.
 • Ako fotoaparat i pametni telefon nije moguće povezati pomoću funkcije NFC, pogledajte „Povezivanje fotoaparata i Android pametnog telefona putem Wi-Fi veze“ i povežite ih bez korišćenja funkcije NFC.

Savet

 • Ako oznakom N na Android pametnom telefonu na kojem je omogućen NFC, ali na kojem nije instalirana aplikacija „PlayMemories Mobile“, dodirnete oznaku N na fotoaparatu, pokrenuće se pregledač na pametnom telefonu i prikazati stranicu za preuzimanje aplikacije „PlayMemories Mobile“ u prodavnici aplikacija.