Цифров фотоапарат DSC-RX1RM2

Използвайте това ръководство, ако срещнете проблеми или имате въпроси относно продукта.
Това помощно ръководство е налично и като PDF файл, който можете да изтеглите от тук.