Digitalni fotoaparatDSC-W800

Povezovanje fotoaparata z računalnikom

  1. Napolnjen paket baterij vstavite v fotoaparat.
  2. Vklopite fotoaparat in računalnik.
  3. Povežite fotoaparat neposredno z računalnikom prek namenskega kabla USB (priložen) (A).

Opomba

  • Ko fotoaparat in računalnik povežete z namenskim kablom USB, se računalnik začne napajati le, če je možnost [USB Power Supply] nastavljena na [On]. ([On] je privzeta nastavitev.)