Digitalni fotoaparatDSC-W800

Računalnik ne prepozna fotoaparata

  • Možnost [USB Connect Setting] (Nastavitev povezave USB) nastavite na [Mass Storage] (Količinsko shranjevanje).
  • Uporabite namenski kabel USB (priložen).
  • Namenski kabel USB odklopite z računalnika in fotoaparata ter ga nato znova ustrezno priklopite.
  • S konektorjev USB na računalniku odklopite vse naprave, razen fotoaparata, tipkovnice in miške.
  • Fotoaparat povežite z računalnikom neposredno in ne prek zvezdišča USB ali druge naprave.
  • Nastavite [USB Power Supply] na [Off]. Računalnik bo morda prepoznal fotoaparat.