Cameră foto digitală cu obiectiv interschimbabil ILCA-77M2

Cum se utilizează

Înainte de utilizare

Denumirile componentelor

Pictograme şi indicatoare

Utilizarea curelei

Ataşarea capacului pentru ocular

Reglarea vizorului

Ghid integrat în cameră

Pregătirea camerei

Încărcarea acumulatorului

Introducerea unui card de memorie (comercializat separat)

Ataşarea obiectivului

Setarea datei şi orei

Confirmarea metodei de operare

Confirmarea metodei de operare

Fotografiere

Înregistrarea de imagini statice/filme

Selectarea unui mod de înregistrare de imagini

Utilizarea funcţiilor de înregistrare de imagini

Utilizarea zoomului

Utilizarea bliţului

Selectarea unui mod de afişaj pe ecran

Selectarea dimensiunii/calităţii pentru imagini statice

Reglarea focalizării

Reglarea expunerii

Selectarea unui mod de declanşare (Fotografiere continuă/Temporizator)

Selectarea sensibilităţii ISO

Corectarea luminozităţii sau a contrastului

Reglarea tonurilor de culoare

Selectarea unui mod de efect

Înregistrarea filmelor

Personalizarea funcţiilor de înregistrare de imagini pentru un confort de utilizare sporit

Setarea celorlalte funcţii ale acestui produs

Vizualizare

Vizualizarea imaginilor statice

Ştergerea imaginilor

Redarea filmelor

Vizualizarea imaginilor panoramice

Imprimare

Utilizarea funcţiilor de vizualizare

Vizualizarea imaginilor pe un televizor

Modificarea setărilor

Meniul de setare

Utilizarea funcţiilor Wi-Fi

Conectarea acestui produs la un telefon inteligent

Controlarea acestui produs cu un telefon inteligent

Transferul de imagini pe un telefon inteligent

Transferul de imagini pe un computer

Transferul de imagini pe un televizor

Modificarea setărilor pentru funcţiile Wi-Fi

Vizualizarea pe computere

Mediu de computer recomandat

Utilizarea software-ului

Conectarea acestui produs la un computer

Crearea unui disc cu filme

Măsuri de precauţie/Acest produs

Măsuri de precauţie

Curăţarea acestui produs

Numărul de imagini statice care pot fi înregistrate şi durata de înregistrare pentru filme

Utilizarea acestui produs în străinătate

Alte informaţii

Mărci comerciale