Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

„Quick Navi“ naudojimas

Naudodami vaizdo ieškiklį, galite keisti nustatymus tiesiogiai „Quick Navi“ ekrane.

  1. Kelis kartus paspauskite ant valdymo ratuko esantį DISP (ekrano nustatymo) mygtuką, kol ekranas bus nustatytas kaip [Vaizdo ieškikliui].
  2. Paspauskite Fn (funkcijos) mygtuką, kad perjungtumėte ekraną į „Quick Navi“ ekraną.

  3. Pasirinkite norimą funkciją paspausdami valdymo ratuko mygtuką aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn.
  4. Pasukite valdymo ratuką, kad pasirinktumėte norimą nustatymą.
    • Kai kurias nustatymų reikšmes galima tiksliai pakoreguoti sukant valdymo ratuką.

Kaip atlikti nustatymus rodomame ekrane

  • Atlikdami 3 veiksmą pasirinkite norimą funkciją, tada valdymo ratuko centre paspauskite . Bus rodomas funkcijos nustatymų ekranas. Atlikite nustatymus vadovaudamiesi naudojimo vadovo (A) nurodymais.