Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Kaip naudoti

Prieš pradedant naudoti

Dalių pavadinimai

Piktogramos ir indikatoriai

Dirželio naudojimas

Okuliaro antdėklo uždėjimas

Vaizdo ieškiklio reguliavimas

Integruotasis vadovas

Valdymo būdo patvirtinimas

Valdymo būdo patvirtinimas

Fotografavimas

Fotografavimas / filmavimas

Fotografavimo režimo pasirinkimas

Fotografavimo funkcijų naudojimas

Priartinimo naudojimas

Blykstės naudojimas

Rodymo ekrane režimo pasirinkimas

Nuotraukų dydžio / vaizdo kokybės pasirinkimas

Fokusavimo reguliavimas

Ekspozicijos reguliavimas

Pavaros režimo pasirinkimas (nepertraukiamas fotografavimas / laikmatis)

ISO jautrumo pasirinkimas

Šviesumo arba kontrasto koregavimas

Atspalvių reguliavimas

Efektų režimo pasirinkimas

Filmų įrašymas

Fotografavimo funkcijų tinkinimas, kad būtų patogu naudoti

Kitų šio gaminio funkcijų nustatymas

Peržiūra

Nuotraukų peržiūra

Vaizdų naikinimas

Filmų atkūrimas

Panoraminių vaizdų peržiūra

Spausdinimas

Peržiūros funkcijų naudojimas

Vaizdų peržiūra televizoriuje

Nustatymų keitimas

Nustatymo meniu

„Wi-Fi“ funkcijų naudojimas

Šio gaminio prijungimas prie išmaniojo telefono

Šio gaminio valdymas išmaniuoju telefonu

Vaizdų perkėlimas į išmanųjį telefoną

Vaizdų perkėlimas į kompiuterį

Vaizdų perkėlimas į televizorių

„Wi-Fi“ funkcijų nustatymų keitimas

Taikomųjų programų pridėjimas prie gaminio

PlayMemories Camera Apps

Taikomųjų programų diegimas

Taikomųjų programų paleidimas

Taikomųjų programų valdymas

Peržiūra kompiuteryje

Sistemos reikalavimai

Programinės įrangos naudojimas

Šio gaminio ir kompiuterio sujungimas

Filmų diskų kūrimas

Atsargumo priemonės, taikomos šiam gaminiui

Atsargumo priemonės

Gaminio valymas

Galimų įrašyti vaizdų skaičius ir filmų įrašymo laikas

Gaminio naudojimas užsienyje

Kita informacija

Prekių ženklai