Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Fn (Funkcijos) mygtuko naudojimas

Fotografuodami galite iškviesti funkcijas. Fn (Funkcijos) mygtukui galima priskirti iki 12 dažnai naudojamų funkcijų.

  1. Paspauskite Fn (Funkcijos) mygtuką fotografavimo režimu.

  2. Pasirinkite norimą priskirti funkciją paspausdami valdymo ratuko mygtuką aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn.

  3. Pasukdami valdymo ratuką pasirinkite norimą nustatymą.
    • Kai kurias funkcijas galima patikslinti naudojant valdymo rankenėlę.

Kaip atlikti nustatymus rodomame ekrane

  • Atlikdami 2 veiksmą pasirinkite norimą funkciją, tada valdymo ratuko centre spauskite . Bus rodomas funkcijos nustatymų ekranas. Atlikite nustatymus vadovaudamiesi naudojimo vadovo (A) nurodymais.