Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Focus-lock

Automatiniu režimu fotografuojama fiksuojant fokusavimą norimam objektui.

  1. MENU (Camera Settings) → [Focus Mode][Single-shot AF].
  2. Nukreipkite fotoaparatą į objektą, kad jis atsidurtų AF srityje, ir iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką.
    Fokusavimas užfiksuotas.
  3. Laikydami iki pusės nuspaustą užrakto mygtuką, perkelkite objektą atgal į pradinę padėtį, kad pertvarkytumėte vaizdą.
  4. Nufotografuokite vaizdą nuspausdami užrakto mygtuką iki galo.