Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

AF/MF control

Kai fotografuojate, nekeisdami laikymo padėties galite lengvai perjungti fokusavimo režimą iš automatinio į rankinį ir atvirkščiai.

  1. MENU (Custom Settings) → [Custom Key Settings] → norimas priskirti mygtukas → [AF/MF Control Hold] arba [AF/MF Ctrl Toggle].

Išsami meniu elementų informacija

AF/MF Control Hold:
Fokusavimo režimas perjungiamas laikant nuspaustą mygtuką.
AF/MF Ctrl Toggle:
Fokusavimo režimas perjungiamas, kol vėl nuspaudžiamas mygtukas.

Pastaba

  • Funkcijos [AF/MF Control Hold] parinkties [Left Button], [Right Button] arba [Down Button] nustatyti negalite.