Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

AF Micro Adj.

Suteikiama galimybė pagal kiekvieną objektyvą pakoreguoti ir užregistruoti automatiškai sufokusuotą vietą, kai naudojamas „A-mount“ objektyvas ir montavimo adapteris LA-EA2 arba LA-EA4 (parduodamas atskirai).

  1. Pasirinkite MENU (Custom Settings)[AF Micro Adj.].
  2. Pasirinkite [AF Adjustment Set.][On].
  3. [amount] → norima reikšmė.
    • Galite pasirinkti reikšmę nuo −20 iki +20. Pasirinkus teigiamą reikšmę automatiškai fokusuojama toliau. Pasirinkus neigiamą reikšmę automatiškai fokusuojama arčiau.

Pastaba

  • Keisti padėtį rekomenduojama pagal esamas fotografavimo sąlygas.
  • Kai pritvirtinate objektyvą, kuriam jau užregistravote reikšmę, ji parodoma ekrane. Prijungus objektyvą, kuriam reikšmė neužregistruota, rodoma [±0].
  • Jei vietoje reikšmės rodoma [−], užregistruota 30 objektyvų ir naujų registruoti nebegalima. Norėdami užregistruoti naują objektyvą, pritvirtinkite objektyvą, kurio registraciją galimą panaikinti, ir nustatykite reikšmę kaip [±0] arba iš naujo nustatykite visų objektyvų reikšmes, naudodami funkciją [Clear].
  • Funkciją [AF Micro Adj.] naudokite tik su „Sony“, „Minolta“ ir „Konica-Minolta“ objektyvais. Jei funkciją [AF Micro Adj.] naudojate su kitų gamintojų objektyvais, užregistruota reikšmė gali pasikeisti. Nenaudokite funkcijos [AF Micro Adj.] su nepalaikomais objektyvais.
  • Negalite nustatyti funkcijos [AF Micro Adj.] visiems „Sony“, „Minolta“ ir „Konica-Minolta“ tų pačių parametrų objektyvams.