Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

AF su užraktu (nuotrauka)

Pasirenkama, ar fokusuoti automatiškai, kai iki pusės nuspaudžiamas užrakto mygtukas. Pasirinkite [Off], jei fokusavimą ir ekspoziciją norite sureguliuoti atskirai.

  1. MENU(pasirinktiniai nustatymai) → [AF w/ shutter] → norimas nustatymas.

Išsami meniu elementų informacija

On (numatytasis nustatymas):
Automatinis fokusavimas veikia, kai iki pusės nuspaustas užrakto mygtukas.
Off.
Automatinis fokusavimas neveikia net jei iki pusės nuspaustas užrakto mygtukas.

Patarimas

  • Kai [AF w/ shutter] nustatyta kaip [Off], vis tiek galite naudoti funkciją [AF On].