Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Automatinės ekspozicijos užraktas

Kai objekto ir fono kontrastas didelis, pvz., kai fotografuojate iš galo apšviestą objektą arba netoli lango esantį objektą, išmatuokite šviesą taške, kuriame objekto šviesumas atrodo tinkamas, ir prieš fotografuodami užfiksuokite ekspoziciją. Norėdami sumažinti objekto šviesumą, išmatuokite šviesą taške, kuris yra šviesesnis už objektą, ir užfiksuokite viso ekrano ekspoziciją. Norėdami padaryti objektą šviesesnį, išmatuokite šviesą taške, kuris yra tamsesnis už objektą, ir užfiksuokite viso ekrano ekspoziciją.
  1. Sureguliuokite fokusavimą taške, kuriame sureguliavote ekspoziciją.
  2. Paspausite automatinio ekspozicijos fokusavimo (AEL) mygtuką.

    Ekspozicija bus užfiksuota ir užsidegs (automatinės ekspozicijos fiksavimas).
  3. Spausdami AEL mygtuką sufokusuokite objektą, tada fotografuokite.
    • Norėdami toliau fotografuoti naudodami užfiksuotą ekspoziciją, fotografuokite laikydami nuspaudę AEL mygtuką. Norėdami iš naujo nustatyti ekspoziciją, atleiskite mygtuką.

Patarimas

  • Jei [Custom Key Settings] pasirenkate funkciją [AEL toggle], galite užfiksuoti ekspoziciją nelaikydami nuspaudę AEL mygtuko.