Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

AEL su užraktu (nuotrauka)

Nustatoma, ar užfiksuoti ekspoziciją, kai iki pusės nuspaudžiate užrakto mygtuką.

  1. MENU (Custom Settings) → [AEL w/ shutter] → norimas nustatymas.

Išsami meniu elementų informacija

Auto (numatytasis nustatymas):
Automatiškai sureguliavus fokusavimą, ekspozicija užfiksuojama iki pusės nuspaudus užrakto mygtuką, kai [Focus Mode] nustatytas kaip [Single-shot AF].
Kai [Focus Mode] nustatyta kaip [Automatic AF], o gaminys nustato, kad objektas juda, arba fotografuojate daug vaizdų, ekspozicijos fiksavimas išjungiamas.
On:
Iki pusės nuspaudus užrakto mygtuką, ekspozicija užfiksuojama.
Off:
Iki pusės nuspaudus užrakto mygtuką, ekspozicija neužfiksuojama. Naudokite šį režimą, jei fokusavimą ir ekspoziciją norite sureguliuoti atskirai.
Gaminys toliau reguliuoja ekspoziciją fotografuojant [Cont. Shooting] arba [Spd Priority Cont.] režimu.

Pastaba

  • Kai [Focus Mode] nustatytas kaip [Continuous AF], o [AEL w/ shutter] nustatytas kaip [Off] arba [Auto], diafragma užfiksuojama, kai iki pusės nuspaudžiate užrakto mygtuką. Jei nepertraukiamai fotografuojant smarkiai pasikeičia šviesumas, vieną kartą atleiskite užrakto mygtuką ir dar kartą jį nuspauskite iki pusės.
  • Valdymui AEL mygtuku teikiama pirmenybė prieš [AEL w/ shutter] nustatymus.