Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Braketavimas (nuoseklus fotografavimas)

Fotografuojami keli vaizdai, automatiškai keičiant ekspoziciją iš bazinės į tamsesnę, tada – į šviesesnę. Laikykite nuspaudę užrakto mygtuką, kol bus baigtas braketavimo įrašymas.
Įrašę galite pasirinkti jums tinkamiausią vaizdą.

  1. MENU (fotoaparato nustatymai) → [Drive Mode][Cont. Bracket].
  2. Pasirinkite norimą režimą paspausdami valdymo ratuką dešinėn arba kairėn.

Išsami meniu elementų informacija

„Cont. Bracket: 0.3EV 3 Image“ (numatytasis nustatymas):
Naudojant šį nustatymą, nepertraukiamai fotografuojami trys vaizdai, ekspozicijos vertę padidinant arba sumažinant po 0,3 EV.
Cont. Bracket: 0.3EV 5 Image:
Naudojant šį nustatymą, nepertraukiamai fotografuojami penki vaizdai, ekspozicijos vertę padidinant arba sumažinant po 0,3 EV.
Cont. Bracket: 0.5EV 3 Image:
Naudojant šį nustatymą nepertraukiamai nufotografuojami trys vaizdai, ekspozicijos reikšmę padidinant arba sumažinant po 0,5 EV.
Cont. Bracket: 0,5 EV 5 Image:
Naudojant šį nustatymą, nepertraukiamai fotografuojami penki vaizdai, ekspozicijos vertę padidinant arba sumažinant po 0,5 EV.
Cont. Bracket: 0,7 EV 3 Image:
Naudojant šį nustatymą nepertraukiamai nufotografuojami trys vaizdai, ekspozicijos reikšmę padidinant arba sumažinant po 0,7 EV.
Cont. Bracket: 0.7EV 5 Image:
Naudojant šį nustatymą, nepertraukiamai fotografuojami penki vaizdai, ekspozicijos vertę padidinant arba sumažinant po 0,7 EV.
Cont. Bracket: 1.0EV 3 Image:
Naudojant šį nustatymą, nepertraukiamai fotografuojami trys vaizdai, ekspozicijos vertę padidinant arba sumažinant po 1,0 EV.
Cont. Bracket: 2.0EV 3 Image:
Naudojant šį nustatymą, nepertraukiamai fotografuojami trys vaizdai, ekspozicijos vertę padidinant arba sumažinant po 2,0 EV.
Cont. Bracket: 3.0EV 3 Image:
Naudojant šį nustatymą, nepertraukiamai fotografuojami trys vaizdai, ekspozicijos vertę padidinant arba sumažinant po 3,0 EV.

Pastaba

  • Naudojant automatinės peržiūros funkciją, parodomas paskutinysis kadras.
  • Kai [ISO AUTO] pasirenkamas [Manual Exposure] režimu, ekspozicija keičiama reguliuojant ISO reikšmę. Jei pasirinkta ne [ISO AUTO], o kita parinktis, ekspozicija keičiama reguliuojant užrakto greitį.
  • Kai reguliuojate ekspoziciją, ji keičiama atsižvelgiant į kompensuojamą vertę.
  • Jei naudojama blykstė, gaminys fotografuoja atlikdamas blykstės šviesos braketavimą, kurio metu keičiamas blykstės šviesos lygis, net jei esate pasirinkę [Cont. Bracket]. Fotografuodami kiekvieną vaizdą, paspauskite užrakto mygtuką.