Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Vėjo keliamo triukšmo mažinimas

Nustatoma, ar įrašant filmus sumažinamas vėjo keliamas triukšmas.

  1. MENU (fotoaparato nustatymai) → [Wind Noise Reduct.] → norimas nustatymas.

Išsami meniu elementų informacija

On:
Vėjo keliamas triukšmas sumažinamas.

„Off“ (numatytasis nustatymas):
Vėjo keliamas triukšmas nesumažinamas.

Pastaba

  • Jei šis elementas nustatytas kaip [On], nors vėjas pučia nepakankamai smarkiai, įprastas garsas gali būti įrašomas per mažu garsumu.