Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Automatinis lėtas užraktas (filmas)

Nustatoma, ar automatiškai reguliuoti užrakto greitį, kai įrašant filmus objektas yra tamsus.

  1. MENU (fotoaparato nustatymai) → [Auto Slow Shut.] → norimas nustatymas.

Išsami meniu elementų informacija

On (numatytasis nustatymas):
Naudojama funkcija [Auto Slow Shut.]. Filmuojant tamsiose vietose užrakto greitis automatiškai sumažinamas. Kai filmuojate tamsiose vietose, galite sumažinti filme girdimą triukšmą naudodami mažą užrakto greitį.

Off:
Nenaudojama [Auto Slow Shut.]. Įrašytas filmas bus tamsesnis, nei pasirinkus [On], bet galite įrašyti filmus su sklandesniais judesiais ir mažiau sulietais objektais.

Pastaba

  • [Auto Slow Shut.] neveikia toliau nurodytais atvejais.
    • Kai fotoaparatui veikiant fotografavimo režimu parametras [Movie] nustatytas kaip [Shutter Priority] arba [Manual Exposure].