Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

„Auto Obj. Framing“ (nuotrauka)

Kai šis gaminys aptinka ir fotografuoja veidus, makrorežimu fiksuojamus objektus arba objektus, stebimus naudojant funkciją [Lock-on AF], jis automatiškai apkarpo vaizdą sukurdamas tinkamą kompoziciją ir jį įrašo. Įrašomi abu vaizdai – ir pradinis, ir apkarpytas. Apkarpytas vaizdas įrašomas tokio paties dydžio, kaip ir pradinis.

  1. MENU (Camera Settings) → [Auto Obj. Framing] → norimas nustatymas.
    • Kai fotografuojant režimu „Live View Display“ įjungtas apkarpymas, pateikiama .
    • Nufotografavus automatinės peržiūros ekrane parodomas rėmelis su apkarpyta sritimi.

Išsami meniu elementų informacija

Off:
Vaizdai neapkarpomi.
Auto (numatytasis nustatymas):
Vaizdai automatiškai apkarpomi, kad būtų sukurta tinkama kompozicija.

Pastaba

  • Atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas, apkarpytas vaizdas gali būti ne geriausios įmanomos kompozicijos.